Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Wstęp

Firma EVK Sp. z o.o., będąca właścicielem portalu EVK Centrum Serwisowe zamieszczonego pod adresem http://scs.evk.pl, stworzyła niniejszy dokument w celu prezentacji stanowiska w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach. Pragniemy zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą jedynie lepszemu poznaniu Państwa potrzeb.

2. Podstawowe założenia

Firma EVK Sp. z o.o. prowadzi własną działalność w oparciu o poniższe zasady:

  • Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli
  • Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych
  • Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu i nie jest w żaden sposób eksportowane na zewnątrz organizacji
  • Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi: prawo do wglądu, poprawiania danych oraz cofnięcia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie
  • Natychmiastowa odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności

3. Gromadzone informacje

Firma EVK Sp. z o.o. w ramach swojego serwisu gromadzi następujące informacje:

  • Dane osobowe – Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi sklepu internetowego oraz do innych czynności związanych z funkcjonowaniem serwisu.
  • Adresy IP – EVK Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Dane systemowe   – zbieranie tych danych służy dostosowaniu sklepu EVK Sp. z o.o. do Państwa wymagań i oczekiwań.

4. Zakres udostępnianych informacji

Firma EVK Sp. z o.o. nie udostępnia osobom trzecim, żadnych danych spośród zgromadzonych informacji. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają tylko określone osoby, zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy udostępnienie następuje za zgodą osoby, której te dane dotyczą, lub gdy jest wykonywane na wniosek uprawnionych organów.

5. Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem: centrum.serwisowe@evk.pl

Comments are off this post